Západné Slovensko

Pokračovať

Výber kraja

Zvoľte si prosím kraj, v ktorom sa nachádza vami hľadané mesto alebo obec.

Stredné Slovensko

Pokračovať

Výber kraja

Zvoľte si prosím kraj, v ktorom sa nachádza vami hľadané mesto alebo obec.

Východné Slovensko

Pokračovať

Výber kraja

Zvoľte si prosím kraj, v ktorom sa nachádza vami hľadané mesto alebo obec.

Ako vyhľadávať mapy?

Vyhľadávanie pomocou názvu mesta alebo obce

Najrýchlejšie vyhľadanie je pomocou textového poľa hore. Zadajte názov mesta alebo obce a zobrazíme Vám zoznam máp pre príslušnú lokalitu.

Vyhľadávanie pomocou mapky

Zvoľte si v ktorej časti Slovenska sa lokalita nachádza. Následne si zvoľte kraj a v poslednom kroku okres. Zobrazíme Vám všetky mestá a obce v príslušnom kraji. Kliknite na niektoré a zobrazí sa zoznam máp pre túto lokalitu.

Povodne v číslach

Najničivejšia povodeň

rok 2010

Najvyššie škody

287 mil. EUR

Povodne v číslach

Najdhlšie trvajúci dážď

18 dní (rok 2004)

Dĺžka ochranných hádzí

2811 km

Účel vypracovania a použitia máp

Nástroje pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť redukciou rozsahu zaplavenia, redukciou zraniteľnosti a zmierňovaním negatívnych dôsledkov povodní. Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť reguláciou a usmernením výstavby a činností v inundačnom území.

Metóda spracovania

Simulácia ustáleného nerovnomerného prúdenia vody matematickým hydrodynamickým modelom.